CBC UNI

Univerzalne mašine za savijanje običnih i tankozidnih cevi serije UNI italijanskog proizvođača CBC daju ekonomično i jednostavno rešenje za poslove savijanja cevi kod manjih proizvodnih serija. Kod motornih modela upravljanje je manuelno, opciono NC, a kod snažnijih modela sa hidrauličnim pogonom NC.

Opcionu opremu čine dodatni radno sto i alati za savijanje trnom, roleri za bakarne cevi, kao i drugi pomoćni elementi čiji raspoživi tipovi i dimenzije zavise od konkretnog modela.